Kontakt


W sprawach dotyczących mandatów informacje można uzyskać w:


Centrum Mandatowe w Opolu pod numerem telefonu 77 407 45 50, kontakt mailowy: wplaty.mandaty@op.mofnet.gov.pl, platnosci.mandaty@op.mofnet.gov.pl.


Informacji o płatnościach zleconych za pośrednictwem serwisu Zaplacmandat.pl udziela obsługa klienta Blue Media S.A., które jest do dyspozycji w godzinach 8:00-22:00 w dni robocze oraz w soboty w godzinach 8:00–16:00.


Infolinia: 58 7604 844
połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora


Kontakt z administracją serwisu: info@zaplacmandat.pl