powrót

Co dzieje się, jeśli nie zapłacę mandatu?

Termin na zapłacenie mandatu jest dość krótki (wynosi najczęściej 7 dni), w związku z czym zdarza się, że osoba ukarana nie wnosi opłaty w terminie lub wcale. Co wtedy? Mandat może ulec przedawnieniu lub zapłata może zostać wyegzekwowana przez komornika lub Urząd Skarbowy, który może potrącić odpowiednią kwotę należności z tytułu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co dzieje się, jeśli nie zapłacę mandatu?

Przepisy mówią, że karalność wykroczenia mija po roku od jego popełnienia. Jeżeli jednak w tym czasie wszczęto postępowanie, karalność mija po 2 latach od popełnienia wykroczenia.

Masz do zapłacenia mandat karny?
OPŁAĆ GO PRZEZ INTERNET >>


Ważne: w przypadku mandatów kredytowanych (czyli tych najpopularniejszych), orzeczona kara nie może zostać wykonana, jeżeli od daty uprawomocnienia minęło 3 lata, tzn. że dokładnie tyle czasu mają odpowiednie organy na ściągnięcie należności od ukaranego. Jeśli nie zrobią tego w tym terminie mandat ulega przedawnieniu, co znaczy, że osoba ukarana nie musi uiszczać grzywny.

Uwaga: pomimo tego, wierzyciel wciąż może złożyć do sądu pozew o zapłatę (dług przedawniony może być dochodzony na drodze postępowania sądowego). Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, powinieneś podnieść zarzut przedawnienia i złożyć wniosek o oddalenie powództwa.