Co dzieje się, jeśli nie zapłacę mandatu?

Udostępnij:

Termin na zapłacenie mandatu jest dość krótki (wynosi najczęściej 7 dni), w związku z czym zdarza się, że osoba ukarana nie wnosi opłaty w terminie lub wcale. Co wtedy? Mandat może ulec przedawnieniu lub zapłata może zostać wyegzekwowana przez komornika lub Urząd Skarbowy, który może potrącić odpowiednią kwotę należności z tytułu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przepisy mówią, że karalność wykroczenia mija po roku od jego popełnienia. Jeżeli jednak w tym czasie wszczęto postępowanie, karalność mija po 2 latach od popełnienia wykroczenia.

Masz do zapłacenia mandat karny?
OPŁAĆ GO PRZEZ INTERNET >>


Ważne: w przypadku mandatów kredytowanych (czyli tych najpopularniejszych), orzeczona kara nie może zostać wykonana, jeżeli od daty uprawomocnienia minęło 3 lata, tzn. że dokładnie tyle czasu mają odpowiednie organy na ściągnięcie należności od ukaranego. Jeśli nie zrobią tego w tym terminie mandat ulega przedawnieniu, co znaczy, że osoba ukarana nie musi uiszczać grzywny.

Uwaga: pomimo tego, wierzyciel wciąż może złożyć do sądu pozew o zapłatę (dług przedawniony może być dochodzony na drodze postępowania sądowego). Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, powinieneś podnieść zarzut przedawnienia i złożyć wniosek o oddalenie powództwa.

Popełniając wykroczenie w ruchu drogowym możemy liczyć się z nałożeniem na nas mandatu karnego. Jeśli uważamy, że mandat nie jest zasadny lub też nie zgadzamy się z jego wysokością możemy odmówić przyjęcia mandatu. W takiej sytuacji naszą sprawą zajmie się właściwy sąd na ...

02.04.2021 CZYTAJ ARTYKUŁ

Nikt nie lubi dostawać mandatów, jednak niemal każdemu kierowcy zdarza się od czasu do czasu dostać mandat za wykroczenia w ruchu drogowym. Ich płacenie nie jest przyjemnością, dlatego warto mieć tę konieczność szybko za sobą. Sprawdź w jaki sposób możesz najszybciej opłacić mandat...

01.04.2021 CZYTAJ ARTYKUŁ

To pytanie zadaje sobie wielu, szczególnie osoby, które pracują na własnej działalności i są przedstawicielami handlowymi lub zawodowymi kierowcami. Charakter pracy sprawia, że są znacznie częściej "narażeni" na złapanie mandatu, głównie dlatego, że każdego dnia pokonują dziesiątk...

31.03.2021 CZYTAJ ARTYKUŁ