Czy można rozłożyć mandat na raty?

Udostępnij:

Na wniosek ukaranego należność może być umorzona, odroczona lub rozłożona na raty. W celu ubiegania się o jedną z ww. ulg, należy złożyć wniosek do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego.

Ważne:

 • odbiorcą wniosku jest: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu ul. Rejtana 3B, 45-331 Opolu;
 • wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej (za pośrednictwem e-PUAP);
 • we wniosku należy wskazać, czy ubiegamy się o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty;
 • jeżeli ubiegamy się o rozłożenie na raty, musimy wskazać we wniosku propozycję uregulowania należności, czyli liczbę i wysokość rat oraz proponowane terminy zapłaty;
 • jeżeli ubiegamy się o odroczenie musimy zaproponować we wniosku termin zapłaty;
 • wniosek musi zawierać: kwotę i numer mandatu, uzasadnienie wniosku oraz nasz podpis.

 • Masz do zapłacenia mandat karny?
  OPŁAĆ GO PRZEZ INTERNET >>  Popełniając wykroczenie w ruchu drogowym możemy liczyć się z nałożeniem na nas mandatu karnego. Jeśli uważamy, że mandat nie jest zasadny lub też nie zgadzamy się z jego wysokością możemy odmówić przyjęcia mandatu. W takiej sytuacji naszą sprawą zajmie się właściwy sąd na ...

  02.04.2021 CZYTAJ ARTYKUŁ

  Nikt nie lubi dostawać mandatów, jednak niemal każdemu kierowcy zdarza się od czasu do czasu dostać mandat za wykroczenia w ruchu drogowym. Ich płacenie nie jest przyjemnością, dlatego warto mieć tę konieczność szybko za sobą. Sprawdź w jaki sposób możesz najszybciej opłacić mandat...

  01.04.2021 CZYTAJ ARTYKUŁ

  To pytanie zadaje sobie wielu, szczególnie osoby, które pracują na własnej działalności i są przedstawicielami handlowymi lub zawodowymi kierowcami. Charakter pracy sprawia, że są znacznie częściej "narażeni" na złapanie mandatu, głównie dlatego, że każdego dnia pokonują dziesiątk...

  31.03.2021 CZYTAJ ARTYKUŁ