powrót

Czy można rozłożyć mandat na raty?

Na wniosek ukaranego należność może być umorzona, odroczona lub rozłożona na raty. W celu ubiegania się o jedną z ww. ulg, należy złożyć wniosek do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego.

Czy można rozłożyć mandat na raty?

Ważne:

  • odbiorcą wniosku jest: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu ul. Rejtana 3B, 45-331 Opolu;
  • wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej (za pośrednictwem e-PUAP);
  • we wniosku należy wskazać, czy ubiegamy się o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty;
  • jeżeli ubiegamy się o rozłożenie na raty, musimy wskazać we wniosku propozycję uregulowania należności, czyli liczbę i wysokość rat oraz proponowane terminy zapłaty;
  • jeżeli ubiegamy się o odroczenie musimy zaproponować we wniosku termin zapłaty;
  • wniosek musi zawierać: kwotę i numer mandatu, uzasadnienie wniosku oraz nasz podpis.

Masz do zapłacenia mandat karny?
OPŁAĆ GO PRZEZ INTERNET >>