powrót

Jakie są rodzaje mandatów karnych?

Najczęściej wydawanym, przez co powszechnie znanym mandatem jest mandat kredytowany, który policjant wydaje ukaranemu za potwierdzeniem odbioru, dokument staje się prawomocny w momencie jego pokwitowania. Niektórzy nie wiedzą jednak, że policjanci są uprawnieni do wystawiania aż trzech różnych rodzajów mandatów:

Jakie są rodzaje mandatów karnych?
  • gotówkowych, czyli takich, gdzie ukarany uiszcza grzywnę bezpośrednio funkcjonariuszowi policji (stosuje się je wyłącznie w stosunku do osób przebywających czasowo na terytorium RP, niemających stałego miejsca zamieszkania lub pobytu);
  • kredytowanych, czyli tych, które wydaje się ukaranemu za potwierdzeniem odbioru. Mandat powinien zawierać informację o konieczności uiszczenia grzywny w terminie do 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieopłacenia mandatu. Mandat staje się prawomocny w momencie pokwitowania go przez osobę ukaraną;
  • zaocznych, czyli tych, które wystawia się w sytuacji, gdy sprawcy nie zastano na miejscu popełnienia wykroczenia, lub gdy zachodzi wątpliwość kto popełnił wykroczenie. Mandat powinien być wówczas pozostawiony w takim miejscu, by sprawca mógł go odebrać tak szybko jak to możliwe.

Żeby opłacić mandat, skorzystaj z zaplacmandat.pl
ZAPLACMANDAT PRZEZ INTERNET >>